ElliptiGo kopen via Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 is er geen “Fiets van de Zaak” regeling meer, maar valt dit onder de Werkkostenregeling. Binnen de Werkkostenregeling kan de werkgever maximaal 1,2% van het totale fiscale loon, de zogenaamde vrije ruimte, besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor zijn werknemers. De werkgever kan zonder beperkingen een fiets vergoeden of verstrekken binnen de zogenaamde forfaitaire ruimte van 1,2% van de loonsom. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de fiets. De ElliptiGo valt hier dus ook onder! Daarnaast kan een werkgever zelf bijvoorbeeld de frequentie van verstrekken, de hoogte van de aanschaf, het type fiets of de aard van het gebruik bepalen.

Hoge loonsom? Grote kansen!

1,2 % van de loonsom vrij te besteden

In de nieuwe werkkostenregeling mag je voor een groot deel zelf bepalen wat je aan je werknemers schenkt, zolang het budget onder 1,2% van de totale loonsom blijft. Zo hebben bedrijven met een grote loonsom veel mogelijkheden om fietsen te stimuleren.

 

Tip: Vraag uw werkgever of hij binnen de WKR een ElliptiGo beschikbaar wil stellen en of er nog ruimte is.

Renteloze lening

Voordeel zonder vrije ruimte

Het rentevoordeel van een personeelslening voor de aanschaf van een ElliptiGo valt onder de nihilwaarderingen. Je kunt probleemloos een renteloze lening aanbieden en dit bijvoorbeeld terug laten betalen met de reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Zo genieten jouw medewerkers van optimaal voordeel.

Reiskostenvergoeding voor fietsers

Ook binnen een straal van 10 kilometer

Iedere medewerker mag onbelast een reiskostenvergoeding ontvangen van € 0,19 per kilometer. Ook op de ElliptiGo en binnen een straal van 10 kilometer. Zo kun je de vergoeding bijvoorbeeld gebruiken om een nieuwe ElliptiGo belastingvrij af te lossen.